N-IETS het Atelier

Thijs Tennekes

Thijs Tennekes

Mijn werk is voornamelijk gebaseerd op vergankelijkheid en de maatschappij. Ik werk met verschillende soorten materialen en creëer daar twee- en driedimensionale werken mee.
Het begint vaak met een onderzoek van het onderwerp waar ik wat mee wil gaan doen. In deze fase is mij vaak nog niet duidelijk hoe ik het wil gaan verbeelden en/of omzetten in een kunstwerk.

In mijn atelier kan je onderdeel van deze zoektocht worden. Je bent welkom om een kijkje te komen nemen en het gesprek aan te gaan.

De ruimte die ik tot mijn beschikking heb, op antikraak basis, gebruikt ik voor mijn studio, mijn atelier en om mensen de mogelijkheid te geven te exposeren.

Bij het aanmelden voor een expositie zal de datum en duur van exposeren altijd onder voorbehoud zijn i.v.m. de antikraak status van mijn atelier.

Het nieuwste project

Wat zijn jouw “drempels”?

Wat zou je wel eens graag willen doen als er geen “drempels” voor je zouden zijn? Drempels die je toch niet durft te nemen omdat je denkt dat het niet wordt geaccepteerd door je omgeving, maatschappij, instanties, etc. etc.

We zijn zo gedrild met onze opvoeding, school, instanties, etc. dat we netjes binnen de gebaande paden blijven. Is dat wel wat bij je past als je jezelf eens goed vanuit je hart benaderd?
Wat zouden de hindernissen zijn die je binnen jezelf zou tegenkomen en hoe zou je die kunnen overwinnen?

In mijn zoektocht naar gelijkwaardigheid ben ik hier op gestuit en ben ik nu, bewust, de confrontatie met mijzelf aan het aangaan.

Wat zijn jouw “drempels”?

(geïnspireerd door de genderdiscussie)

2023©N-IETS | studio tennekes